top of page

Privacy verklaring

Hieronder vindt u onze privacyverklaring. In het kort staat er dat Tijdschrift Inspirare de persoonlijke gegevens die u invult in het bestelformulier enkel gebruikt om het tijdschrift naar u toe te laten sturen. Uw adresgegevens worden daarvoor gedeeld met uitgeverij Merweboek.

Tijdschrift Inspirare,
via uitgeverij Merweboek gevestigd aan Elzenhof 173 3363 HH Sliedrecht,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
https://www.tijdschriftinspirare.nl/
Elzenhof 173
3363 HH Sliedrecht
+31 6 40280775
Dominique Klamer is de Functionaris Gegevensbescherming van Tijdschrift Inspirare. Zij is te bereiken via redactie@tijdschriftinspirare.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Tijdschrift Inspirare verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt in ons bestelformulier.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via redactie@tijdschriftinspirare.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Tijdschrift Inspirare verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Om goederen en diensten bij u af te leveren, namelijk het tijdschrift Inspirare.


Geautomatiseerde besluitvorming
Tijdschrift Inspirare maakt hier geen gebruik van.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tijdschrift Inspirare bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Vanaf het moment dat u een bestelling plaats via het formulier op de website, zijn wij in het bezit van uw gegevens. Nadat de gegevens zijn doorgegeven aan Uitgeverij Merweboek, bewaren wij de persoonsgegevens maximaal vijf jaar of zolang als het abonnement loopt. We houden deze gegevens alleen bij voor onze statistieken en gebruiken ze niet om u reclame of informatie te versturen. U kunt de gegevens altijd eerder laten verwijderen: zie onder. Merweboek houdt uw tevens gegevens bij om u het tijdschrift te kunnen versturen. Mocht u uw gegevens willen laten verwijderen, neem dan ook contact met hen op: bezemer@merweboek.nl.


Delen van persoonsgegevens met derden

Tijdschrift Inspirare verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Het gaat hierbij enkel en alleen om de uitgeverij die ons tijdschrift uitgeeft en verstuurt.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Tijdschrift Inspirare gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Tijdschrift Inspirare en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar redactie@tijdschriftinspirare.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Tijdschrift Inspirare wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Tijdschrift Inspirare neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We maken hierbij gebruik van mogelijkheden die onze webhost ons biedt. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op  via redactie@tijdschriftinspirare.nl.

bottom of page