top of page
  • Foto van schrijverRedactie Inspirare

Recensie: Kom, Heilige Geest! Vul ons met uw liefde en kracht

Kom, Heilige Geest! Vul ons met uw liefde en kracht. Jan Pool, KokBoekencentrum Utrecht 2022, 174 blz., € 15,99


Jan Pool is een Pinkstervoorganger die ook daarbuiten van zich doet spreken. Zo werkte hij mee aan diverse ‘There is More’-conferenties van het Evangelisch Werkverband binnen de PKN en toonde hij in de coronatijd overstijgend leiderschap met artikelen, preken en YouTube-filmpjes waarin hij, de uitersten mijdend, probeerde christenen en kerken te verbinden en voor al te grote stelligheden te behoeden. In dit boek doet hij min of meer hetzelfde. Het is enerzijds duidelijk een boek uit de ‘Pinksterhoek’ en tegelijk een poging een breder publiek aan te spreken en te inspireren. Dat laatste lukt zeker. Het is een warmbloedig boek dat bijbelse doordenking combineert met persoonlijke ervaringen en gepassioneerd verlangen naar meer liefde en kracht. Typisch ‘Pinksteren’ is het in de inleidende opmerking dat het de Heilige Geest zelf was die de auteur vroeg om dit boek te schrijven. Ik begrijp dit soort opmerkingen nooit. Waarom niet gewoon een goed boek schrijven en de lezer zelf laten concluderen dat er inspiratie in te vinden is? Zo’n ‘sanctionering’ vooraf werkt bij mij in elk geval eerder averechts. Ook typisch ‘Pinksteren’ is het in de uitvoerige aandacht voor de gaven van de Geest en dan met name wat steeds consequent de bovennatuurlijke gaven wordt genoemd, die sterk worden onderscheiden na natuurlijke gaven en talenten, wat m.i. tot een onnodige en te dualistische scheiding van schepping en verlossing leidt. Daarbij krijgen, ook weer typisch ‘Pinksteren’, de gaven van profetie en tongentaal elk een eigen hoofdstuk. Overigens krijgt karaktervorming ook een heel eigen hoofdstuk, waarin de negen eigenschappen van de vrucht van de Geest in Galaten 5 elk afzonderlijk worden besproken, dat is weer minder ‘des Pinksteren’ en dus zeker winst. Jammer dat de balans toch weer doorslaat naar de bijzondere gaven, die daarmee (onbedoeld?) toch weer (te) centraal komen te staan.

Teun van der Leer, voorganger Cama Parousia Gemeente Woerden en docent en onderzoeker aan het Baptistenseminarium in Amsterdam

90 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page