top of page
  • Foto van schrijverRedactie Inspirare

De andere gaven

Binnenkort verschijnt ons vierde nummer van 2019. Ilonka Terlouw en Reinhard van Elderen lichten het nieuwe thema toe, zodat u weet wat u deze keer van ons kunt verwachten.De ‘wijsheid van God in al haar schakeringen’ (Ef. 3:10), die stond ons voor ogen toen wij het werk voor dit themanummer ‘De andere gaven’ oppakten. Er is al veel geschreven over de gaven van genezingen, profetie en tongen. Met dit nummer willen we onze kennis verbreden en verdiepen en aandacht vragen voor de gaven en het werk van de Geest ‘in al haar schakeringen’.


In het nummer vindt u een aantal bijdragen die deze thematiek in zijn volle breedte oppakken. In het openingsartikel van Ilonka Terlouw wordt de discriminatie van ‘de andere gaven’ – veelal betreft dit de meer ‘gewone’ gaven van dienstbetoon en medemenselijkheid – in kerkhistorische en culturele context geplaatst. Kees van der Kooi gaat in op de vraag hoe we deze ‘andere’, voornamelijk ‘gewone’ gaven van de Geest dan kunnen herkennen. Wat zijn criteria om de gewone genadegaven te herkennen? In het artikel van Reinhard van Elderen wordt tenslotte het lastige maar belangrijke vraagstuk opgepakt, hoe we door de Geest worden ingeschakeld in het uitdelen van zijn rijkdom. Zijn gaven iets wat wij als gelovigen in ons bezit krijgen? Zijn gaven bedoeld om aandacht te trekken?


Naast deze drie artikelen treft u in dit themanummer een drietal uitgebreide artikelen aan die inzoomen op een van deze ‘verwaarloosde’ geestesgaven. Eveline van Staalduine-Sulman verdiept zich in drie diaconale gaven uit Romeinen 12:8. Huub Flohr biedt een inzicht gevende beschouwing en reflectie op de gave van het ongetrouwd zijn. Jack Barentsen gaat tenslotte in op de vraag op welke wijze leiderschap een gave van de Geest is. Deze drie artikelen helpen niet alleen om inzicht te krijgen in de betreffende geestesgaven, maar helpen ook om tot een breder verstaan te komen van de wijze waarop God door zijn Geest mensen inschakelt.


Als derde bevat dit themanummer een drietal korte exegetische bijdragen. Hoe vaak gebeurt het niet, dat we de korte aanduidingen van de geestesgaven in de Schrift invullen met inzichten die meer gebaseerd zijn op onze eigen ervaringen en huidige kerkelijke praktijk dan op gedegen exegetische inzichten? Harmen de Vries geeft exegetische inhoud aan de gave van het martelaarschap en de gave van het vermanen. Francisca Folkertsma geeft een korte exegese van de gave van het onderwijzen.


Rob van Essen, ten slotte, geeft via een column een inkijkje in de praktijk van het werken met de gaven van de Geest. Of moeten we zeggen: Een inkijkje in hoe God in de praktijk werkt met de gaven van Zijn Geest?


Ilonka Terlouw en Reinhard van Elderen (redactie van dit themanummer)


Wil je dit nummer thuis ook op de mat ontvangen? Abonneer je dan op ons tijdschrift door onder aan de pagina je e-mailadres in te vullen.


272 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page