top of page
  • Foto van schrijverRedactie Inspirare

‘Die Jezus interesseert me niet. Wij willen kaarten!’

Inspirare is de samenvloeiing van twee tijdschriften, Soteria en Geestkracht. Geestkracht heeft altijd breed oecumenisch willen zijn, met dus ook een verbinding met de Rooms-katholieke traditie. Daar kwam het echter in de loop der jaren steeds minder van. Maar in deze blog pak ik de draad weer wat op door aandacht te vragen voor een opmerkelijk boek.Het boek, getiteld Als God renoveert, is geschreven door de Canadese priester James Mallon en is inmiddels wereldwijd een behoorlijke bestseller. De Nederlandse vertaling haalde binnen een half jaar drie drukken. De ondertitel maakt de intentie van de auteur duidelijk: ‘De parochie van onderhoud naar bloei’. Mallon wil de locale parochie haar identiteit als missionaire geloofsgemeenschap teruggeven. De gemiddelde RK-parochie is sterk naar binnen gekeerd en kenmerkt zich vaak door een onderhoudsmodus. Behoud van wat er (nog) is, is belangrijker dan transformatie.


Voor Mallon is de parochie primair de gemeenschap van leerlingen die toewijding niet overlaat aan de clerus, maar zelf bewust en actief op zoek gaat naar groei in de navolging van Jezus Christus. Hij heeft veel rondgekeken in de protestants-evangelische wereld en daar allerlei zaken ontdekt die ook vruchtbaar gemaakt kunnen worden voor de parochie. Zo werkt hij veel met de Alpha-cursus en heeft hij gemeenteopbouwkundige principes overgenomen van bijvoorbeeld Bill Hybels en Rick Warren. Dat leidt nogal eens tot clashes binnen de parochies waar hij werkt, want deze vernieuwing staat behoorlijk haaks op veel vanzelfsprekendheden binnen de kerk. De uitroep boven deze blog komt bijvoorbeeld van een lid van de kaartclub die als sinds mensenheugenis in de kerk zit. De club krijgt de wacht aangezegd door Mallon. Ze zullen het veld moeten ruimen, want de priester zoekt zaalruimte voor zijn steeds maar uitdijende Alpha-cursus….


Het boek zet ook in Nederland allerlei parochies in beweging. Op 19 september is er in Utrecht een middag over dit boek waarin we zullen kijken naar de toepasbaarheid van Mallon’s aanpak in de gemiddelde Nederlandse parochie. Dat is een mooie oefening in oecumene, want ook voor protestantse en evangelische gemeenten valt er zeker iets te halen bij Mallon. Ik ben blij met het boek omdat het voorbij wil komen aan enkel fusietrajecten en schaalvergroting en ons terug wil voeren naar basale vragen over gemeente- en parochie-zijn anno 2019.


Klik hier om meer te lezen over de studiedag "Als God renoveert" op 19 sept. a.s.


James Mallon, Als God renoveert. De parochie van onderhoud naar bloei, Baarn/Antwerpen 2019Over de auteur:

Dr. Sake Stoppels is lector theologie aan de CHE en redactielid van Inspirare.

640 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page