top of page
  • Foto van schrijverRedactie Inspirare

Themanummer 2|2024: Onderscheiden van Gods aanwezigheid

Bijgewerkt op: 21 mei

Inspirare 2|2024 - Woord vooraf en Inhoudsopgave


Woord vooraf

 

‘Op bergen en in dalen, ja overal is God!’ Wij zullen niet de enigen zijn die deze woorden in onze jeugd uit volle borst gezongen hebben, in het klaslokaal of in de kerk. Het gaf een veilig en vertrouwd gevoel: God die er altijd en overal (voor je) is. Hoe fijn is dat! Inmiddels wat ouder en (dus?) ‘sadder and wiser’ realiseren we ons dat Gods aanwezigheid niet zomaar altijd en overal aan te wijzen is. We kennen intense ervaringen van zijn aanwezigheid, maar weten ook van zijn zwijgen en zijn verborgenheid. Hoe weet je waar en hoe God aan het werk is? Kun je daar alleen maar op wachten of valt er ook iets te ‘organiseren’ om zijn aanwezigheid dichterbij te brengen? Kortom: hoe onderscheiden we Gods aanwezigheid? Belangrijke vragen in deze tijd van secularisering enerzijds en verlangen en streven naar directe ervaringen van Gods kracht en ingrijpen anderzijds.

 

Dit themanummer ‘Onderscheiden van Gods aanwezigheid’ is geboren uit een onderzoeksproject van het aan de Vrije Universiteit verbonden Herman Bavinck Center for Reformed and Evangelical Theology (HBCRET)[1] naar een ‘Theology of Presence and Discernment’. Het doel van dit project is om kerken en christenen te helpen te reflecteren op en onderscheid te maken tussen claims aangaande Gods aanwezigheid en interventies. Waar wordt de werkelijkheid ‘zichtbaar tot op God’? Hoe onderscheiden en interpreteren we Gods aanwezigheid? In nauwe samenwerking met deze onderzoeksgroep is dit nummer tot stand gekomen. Zodoende zijn de artikelen zowel door onderzoekers van het HBCRET als door redactieleden geschreven, waarbij sommigen ‘beide petten’ dragen.

 

Vanuit verschillende invalshoeken worden de vragen rondom het onderscheiden van Gods aanwezigheid verkend: het ‘gewone leven’, de omgang met de tijd en de kracht van een structurerende liturgie (Bakker & Riphagen), Gods presentie en de tijdgeest, maar ook Gods aanwezigheid in zijn verborgenheid (Van den Belt), voorbeelden en lessen uit de kerkgeschiedenis (Van Vlastuin en Van Essen) en de worship events van stichting Presence (Klaver). In een nabeschouwing brengen we de lijnen bij elkaar en maken we de balans op.

 

Het verlangen naar Gods aanwezigheid is een authentiek verlangen, zo oud als de Psalmen en zelfs eerder. We sluiten daarbij aan, maar realiseren ons goed dat de vrijmacht van zijn Geest, de tussentijd waarin we leven richting het koninkrijk dat nog uitstaat, en ons eigen beperkte kennen en profeteren (1 Kor. 13) vraagt om zorgvuldigheid en wijsheid in het duiden van Gods handelen in deze wereld. We hopen dat dit nummer de lezer helpt om zorgvuldig en wijs Gods aanwezigheid te onderscheiden.

 

Miranda Klaver en Teun van der Leer (eindredactie themanummer) 
Inhoudsopgave


Woord Vooraf

Miranda Klaver en Teun van der Leer

 

Over het onderscheiden van Gods aanwezigheid in onze tijd

Een evangelische verkenning

Henk Bakker en Hans Riphagen

 

Gods presentie en de tijdgeest

Henk van den Belt

 

Hoe kunnen we Gods aanwezigheid onderscheiden?

Een bijdrage vanuit het perspectief van Jonathan Edwards’ pneumatologie

Wim van Vlastuin

 

De worm in de peer

Over het organiseren van Gods aanwezigheid in de geschiedenis

Een persoonlijke reflectie

Rob van Essen

 

Presence: profetische worship in het publieke domein

Miranda Klaver

 

Nabeschouwing ‘Onderscheiden van Gods aanwezigheid’

Miranda Klaver en Teun van der Leer

 

Recensies

39 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page