top of page
  • Foto van schrijverRedactie Inspirare

Recensie Arise, O God.

Arise, O God. The Gospel of Christ’s Defeat of Demons, Sin, and Death. Andrew Stephen Damick. Ancient Faith Publishing Chesterton, Indiana, USA 2021, 152 blz., $ 13.95


Andrew Stephen Damick, Antiocheens Orthodox priester en auteur van Orthodoxy and Heterodoxy en Bearing God, timmert stevig aan de weg via onder andere Ancient Faith Ministries. Met dit boekje gaat hij in op de vraag wat het evangelie is. Het evangelie wordt tegenwoordig teveel opgevat als een verkooppraatje met eeuwig leven als product (13). Tegenover deze misvatting probeert Damick te beschrijven wat het evangelie dan wel is. Hij grijpt hierbij terug op de historische achtergrond van de term ‘evangelie’ en doet dat op een vergelijkbare manier als Tom Wright in Simply Good News (2015). Beiden maken van de Grieks-Romeinse context gebruik om duidelijk te maken dat het evangelie fundamenteel goed nieuws is. Maar Damick beschrijft de inhoud van het evangelie sterker tegen de achtergrond van Genesis en stelt Jesaja minder centraal.


Voor Damick heeft het evangelie te maken met drie problemen waarvan we de oorsprong beschreven vinden in Genesis: de dood, de zonde en de heerschappij van de kwade machten (41, 88). Zoals de ondertitel van het boek doet vermoeden, gaat het evangelie eigenlijk over de overwinning van Christus hierop. Voor veel mensen staan zonde en vergeving centraal als we het over het evangelie hebben, maar Damick helpt ons om met een bredere blik naar het werk van Christus te kijken. De mens heeft niet alleen gezondigd, maar ook de toegang verloren tot de boom des levens. Dat is een probleem zonder duidelijke oplossing in Genesis. Volgens Damick wordt de mens sterfelijk gemaakt om zo bekering mogelijk te maken (48-50). Maar zijn argumentatie is niet erg overtuigend. Voor bekering is alleen veranderlijkheid nodig en niet sterfelijkheid. De dood kan hier bovendien prima geïnterpreteerd worden als een straf. Elders zet Damick zich ook af tegen een nadruk op straf. Dat Jezus de straf voor onze zonden droeg wordt niet helemaal ontkend, maar het krijgt geen centrale plaats in Damicks narratief (93). Het is echter de vraag of hij hiermee voldoende recht doet aan Jesaja 53 (zie ook Atonement and the Death of Christ van William Lane Craig).


De aandacht voor de gevallen engelen is terecht, zoals Damick duidelijk maakt aan de hand van passages zoals 1 Joh 3:8. Maar dat brengt ons bij een lastige vraag: Als het evangelie gaat over de overwinning van Christus over de duistere machten, hoe kunnen we het evangelie dan delen met mensen voor wie boze geesten klinkklare onzin zijn? Is er dan eerst een praeparatio evangelica nodig, wellicht een filosofisch werk zoals Shandon Guthries Gods of this World (2018)? Damick zegt weinig over deze problematiek. Wellicht is Arise, O God dus vooral geschikt voor christelijke lezers die een dieper begrip willen van wat het evangelie is en benieuwd zijn naar een beknopte beschrijving van het evangelie vanuit een Orthodox perspectief.


Mark Shaw heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en de ETF te Leuven

19 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page