top of page
  • Foto van schrijverRedactie Inspirare

Varianummer 1 | 2023

Bijgewerkt op: 21 mei

Woord vooraf en Inhoudsopgave bij Inspirare 1 van 2023


Woord vooraf


God heeft geen kleinkinderen, is mij regelmatig verteld. Degene die dat zei, wees er dan op dat je zelf – als individu – moest geloven om gered te worden. Toch lopen de paadjes van het geloof vreemder dan soms wordt aangenomen. Tina Hodgett wijst in de tweede bijdrage op kinderloze vrouwen in de Bijbel die op allerlei manieren een bijdrage leverden aan Israëls samenleving, ook als zij zelf kinderloos bleven. Naomi is haar grote voorbeeld daarbij, een voorbeeld dat ze gebruikt als metafoor voor kerken die zelf ook kinderloos lijken te zijn. Toch groeien en bloeien elders geloofsgemeenschappen die met kleine lijntjes verbonden zijn met deze ‘kinderloze’ kerken. Hodgett spoort ons aan om zich te verblijden over hun bloei, ook als we zelf geen lid zouden willen zijn van zo’n altenatieve gemeenschap.


Een voorbeeld van zo’n alternatieve geloofsgroep wordt beschreven door Éric Zander. Hij begon in het Waalse Gembloux een andere praktijk van kerkzijn en vertelt openhartig over de ontwikkeling daarvan. Het blijkt inderdaad dat sommige gelovigen zich hierbij zeer thuis voelen, terwijl anderen geen lid (meer) willen zijn. Nadine van Hierden en Sake Stoppels reflecteren weer op dit artikel en deels op het door Zander geschreven boek over de geloofsgemeenschap te Gembloux.


Daarna volgen twee artikelen die elk samenvatten wat een academische scriptie heeft opgeleverd. Joke Koelewijn heeft onder leiding van Theo Boer een studie gedaan naar Nederlandse literatuur die reflecteert op de vraag of zonde en schuld gekoppeld kunnen worden aan ecologie. Daarna volgt dan natuurlijk direct de vraag of schuldbelijdenis, bekering en vergeving ook in dit rijtje passen. Nelleke Plomp heeft onderzocht hoe BEAM-kerkdiensten in de coronatijd werden ervaren door protestantse jongeren en wat kerken van de vormgeving kunnen leren van deze diensten op YouTube. Het onderzoek leidde ertoe dat de twee groepen van elkaar leerden, want ook de redactie van de BEAM-kerkdiensten kon veel opsteken van de gesprekken met de jongeren. Aan het eind krijgt u heel wat tips mee.


Zoals gewoonlijk beginnen we dit gevarieerde nummer met een exegetische verkenning. Jan van Helden bespreekt Daniël 7, niet in eschatologische zin maar met de zoekvraag hoe algemene angst voor maatschappelijke veranderingen en samenzweringsverhalen kunnen worden bestreden. Een ander narratief, op basis van Gods macht, zal eraan te pas moeten komen.


Eveline van Staalduine-Sulman (eindredacteur)
Inhoudsopgave 01 | 2023


Eveline van Staalduine-Sulman

Woord vooraf


Jan van Helden

Vuur moet je soms met vuur bestrijden: een exegetische verkenning van Daniël 7


Tina Hodgett

Kinderloze vrouwen in de Bijbel: een hoopvolle metafoor voor de kerk


Éric Zander

L’Autre Rive, Gembloux: lessen uit een experiment in Wallonië


Nadine van Hierden en Sake Stoppels

L’Autre Rive, uit de boot durven stappen: gedachten bij een experiment


Joke Koelewijn en Theo Boer

Ecologische schuld, omkeer en hoop: enkele theologische reflecties op basis van recente Nederlandstalige literatuur


Nelleke Plomp

Conversationele ecclesiologie: hoe een conversatie over de BEAM-kerkdienst en mainline protestantse kerkdiensten bijdraagt aan kerkzijn met jongeren


Recensies

74 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page