top of page
  • Foto van schrijverRedactie Inspirare

Een kijkje in de keuken

Woord vooraf bij Inspirare nr. 3 van 2022


De Bijbel gaat open in dit nummer, zowel in de exegetische verkenning als in het laatst artikel over de Heilige Geest en een nieuwe levenswijze. Daarnaast krijgen we een kijkje in de keuken van de Stadskerk te Groningen, waarin de gevolgen van de coronatijd nog nagonzen.


Dit nummer begint met een kijkje in de keuken van Marta en Maria. Bernhard Reitsma vraagt zich af wat nu eigenlijk het punt is van de aanval van Marta op Maria. Hij wijst op de wetten van gastvrijheid in het Midden-Oosten en denkt dat Marta eigenlijk niet zoveel hulp nodig had. Wel wil ze dat de goede naam en faam van hun familie gespaard blijft en daaraan twijfelt ze met een zus die aan de voeten van Jezus zit. En ja, Jezus denkt daar dan net weer anders over.


Arjan Zantingh geeft ons een kijkje in de keuken van de Stadskerk te Groningen. Hij vertelt over de missie, de kernwaarden en de pijlers van de kerk, alsmede het leiderschap. Ook doet hij eerlijk een verslag van de verhouding tot andere kerken, omdat de toestroom vanuit die andere kerken best groot is. Hoe ga je daarmee om en hoe houd je de verhoudingen goed? Het toeval wil, dat Hans Riphagen van het Baptisten Seminarium met zijn studenten onderzoek deed naar de communities in de Stadskerk. Hij doet daarvan verslag, samen met twee van deze studenten, Elisa Lingeman en Martijn van Geilswijk. Ze onderzochten hoe de coronatijd de kerk dwong tot kleinere samenkomsten in groepen en hoe deze groepen zich hebben geformeerd. Hoe zijn de groepen samengesteld? Kwam iedereen elke keer? Zijn de groepen na de lockdowns nog actief? Over beide artikelen schrijven Nadine van Hierden en Sake Stoppels weer een reflectie met vragen als: hoe intensief mag het gemeenteleven zijn?


Het laatste artikel is een doorwrochte studie naar de rol van de Geest in onze nieuwe levenswijze als christenen. Harmen de Vries las daarvoor alle brieven van Paulus door met het oog op dit thema. De Geest is gericht op Christus, helpt de gelovigen in de overgang naar de wet van de vrijheid en bij de vernieuwing van het hart en het denken om te onderscheiden wat Gods wil is. Dat loopt uit op Christus-gelijkvormigheid en natuurlijk de vrucht van de Geest. Dat het niet zonder strijd gaat, wordt ook beschreven.


Eveline van Staalduine-Sulman

EindredacteurInhoudsopgave Inspirare 03 | 2022


Marta, Marta, leg je bezem neer! Exegetische verkenning van Lucas 10:38-42

Bernhard J.G. Reitsma


Gods liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven: de Stadskerk in Groningen

Arjan Zantingh


Communities in de Stadskerk Groningen

Hans Riphagen, Elisa Lingeman en Martijn van Geilswijk


De Stadskerk Groningen: groei die uitnodigt tot delen?!

Nadine van Hierden en Sake Stoppels


De Geest en een nieuwe levenswijze: het heiligende werk van de Geest in de brieven van Paulus. Een bijbels-theologische schets

Harmen U. de Vries


Recensies

67 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page