top of page
  • Foto van schrijverRedactie Inspirare

Recensie Een vreugdevolle opdracht

Een vreugdevolle opdracht. Leefregels voor christenen. Paus Franciscus (Ingeleid door Paul van Geest), KokBoekencentrum Utrecht 2021, 127 blz., € 17,99


Deze bundel bevat een serie fragmenten uit preken, toespraken en publicaties van de huidige paus. Wat mij treft, en meer dan eens ook vermoeit, is de hoge toon waarop gesproken wordt over de roeping van de kerk. Deze wordt in zo heldere kleuren geschilderd, dat bijna vergeten zou worden hoe de kerk ook zucht onder zwakte en schuld. Het is dan ook een grote opdracht om te spreken als het hoofd van deze wereldwijde kerkgemeenschap. Maar hij gebruikt wel (te) grote woorden: ‘Om die reden treedt de Kerk naar buiten, neemt ze zonder vrees het initiatief, treedt ze wie veraf is tegemoet en nodigt ze op het kruispunt van de wegen allen uit die uitgesloten worden.’ (92) Hier dreigt het gevaar dat woorden boven de werkelijkheid gaan zweven.

Het sterkst komen op mij de fragmenten over, waarin de paus spreekt over onze omgang met vluchtelingen en waarin hij onze cultuur tegen het licht houdt. Sprekend op Lampedusa, eiland vol vluchtelingen, zegt hij: ‘In deze wereld vol globalisering zijn we vervallen tot de globalisering van de onverschilligheid.’ (71) En: ‘De cultuur van welvaart verdooft ons en wij zijn opgewonden als de markt ons iets biedt dat wij nog niet hebben gekocht, terwijl al deze levens die door gebrek aan kansen zijn geknot, ons puur een schouwspel lijken dat ons op geen enkele wijze raakt.’ (81) Hier hebben zijn woorden welhaast profetische kracht. Hij roept ons dan ook op tot ‘geloofwaardige getuigenissen die, door het leven en het woord, het Evangelie zichtbaar maken, de aantrekkingskracht van Jezus Christus en de schoonheid van God opwekken.’ (52)

Wat door dit alles heen treft, is de toon van vertrouwen en vreugde in de kracht van de barmhartigheid van God. Het is te hopen, dat dit vertrouwen in de breedte van de kerken samen gedeeld en gevierd zal worden!


Reinhard van Elderen, predikant in de Protestantse wijkgemeente Nootdorp

26 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Kommentare


bottom of page