top of page
  • Foto van schrijverRedactie Inspirare

Varianummer 3 | 2023

Bijgewerkt op: 1 dag geleden

Woord vooraf en inhoudsopgave bij Inspirare nr. 3 van 2023


Woord voorafIn de Galatenbrief heeft Paulus het over de wet van Christus als kenmerk van de nieuwe tijd, het thema van de exegetische verkenning van Harmen de Vries. Niet de mozaïsche wet is leidend voor de nieuwe christenen, maar het geloof in Christus en handelen volgens de wet van Christus. Die wet spoort aan elkanders lasten te dragen, juist omdat de Geest de christenen drijft tot een nieuw bestaan als gemeenschap, als huisgezin van God. Het aannemen van een andere houding ten opzichte van elkaar laat ons die lasten dragen: niet vanuit superioriteit de ander bezien en helpen, maar juist omdat we weten dat ook wijzelf wel eens zullen falen en hulp nodig hebben bij het dragen van onze eigen lasten.


Het dragen van elkaars lasten zou wel een thema kunnen zijn van het Leger des Heils. De casus van de serie Wegen tot vernieuwing is in dit nummer geschreven vanuit de persoonlijke ervaring van Ron van der Spoel, nu werkzaam in Zuid-Limburg met het Leger des Heils. Zijn verhaal begint vanuit het niets, maar al snel komt hij tot ontdekking dat het zo eenvoudig is om met de buurtbewoners in contact te komen: niet vanuit een bestaande kerk, maar vanuit een net opgerichte kringloopwinkel. Hij werkt daar als ‘vreemdeling’, maar beseft heel goed dat hij – met een andere achtergrond en opvoeding – ook heel anders terechtgekomen zou zijn dan nu. In die zin sluit de casus goed aan bij de exegetische verkenning. Nadine van Hierden en Sake Stoppels reflecteren weer op de casus met de metafoor van de trektocht op de bonnefooi tegenover de georganiseerde busreis. Beide vormen van reizen hebben hun charme, maar ook hun eigen onderscheiden kenmerken en doelen.


Dan volgt een artikel van Lieke Schrijvers, die onderzoek heeft gedaan naar vrouwen die zich bekeerden tot jodendom, christendom of islam. Zij focust voor haar Inspirare-artikel op vrouwen die tot bekering kwamen binnen pinksterkerken zoals Hillsong. Er wordt van hen nogal wat verwacht: ze worden verondersteld krachtig en waardig te zijn, zoals de vrouw van Spreuken 31, maar tegelijkertijd onderdanig aan het gezag van de mannen. Daarbij komt dat ze een bepaald soort uitstraling van vrouwen in de gemeente zien, die ook van hen verwacht wordt maar waaraan ze niet altijd kunnen voldoen.


Tot slot een artikel van Maaike Harmsen, die schetst hoe de ontwikkelingen nu gaan in de Verenigde Staten na de publicatie van het boek Jesus and John Wayne. Er is – behalve de bekende polarisatie – een voorzichtige trend zichtbaar van ‘complementarians’ die meer vrouwelijke inbreng in het debat toestaan (Russell Moore) en die zich afvragen of het man-vrouwthema eigenlijk wel behoort tot de basiskenmerken van het evangelicalisme (Tim Keller). Dat roept de vraag op wat evangelicalisme nu eigenlijk is en wie bepaalt wat de belangrijke en minder belangrijke kenmerken zijn.


Eveline van Staalduine-Sulman (eindredacteur)
InhoudsopgaveWoord vooraf


In de pas met de Geest: exegetische verkenning van Galaten 5:25-6:10

Harmen U. de Vries


Breng de stad tot bloei [Wegen tot vernieuwing 32, casus]

Ron van der Spoel


Op de bonnefooi: grensverleggend pionieren [Wegen tot vernieuwing 32, reflectie]

Nadine van Hierden en Sake Stoppels


Tussen mannelijk gezag en vrouwelijke kracht: genderparadoxen en vrouwelijke bekeerlingen in Nederlandse pinksterkerken

Lieke Schrijvers


Wie mag zich evangelical noemen? Ontwikkelingen na Jesus and John Wayne

Maaike Harmsen


Persbericht theologencursus Charismatische Vernieuwing


Recensies


78 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comentarios


bottom of page